ACCOUNT PUBG - RED

Chi tiết game ACCOUNT PUBG - RED


TÀI KHOẢN STEAM:

  • Là tài khoản mới 100% chưa từng qua sử dụng
  • Tự đặt tên nhân vật theo ý mình.
  • Để đảm bảo an toàn, bạn vui lòng cập nhật thông tin cá nhân

Để thay đổi thông tin tài khoản, bạn truy cập mục Account details

1. Thêm số điện thoại
Thêm số dien thoai

Nhập số điện thoại của bạn

Nhập mã Steam gửi đến số điện thoại của bạn

Chọn NEXT để hoàn thành thêm số điện thoại

2. Thay đổi địa chỉ emailNhập mã gửi đến số điện thoại của bạn:

Nhập email của bạn:

Nhập mã được gửi đến email của bạn:

3. Thay đổi mật khẩu
Bạn truy cập mục Account details , để kiểm tra lại toàn bộ thông tin của tài khoản

CẤU HÌNH TỐI THIỂU:

  • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Processor: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 30 GB available space

320,000 đ