Gói Steam Wallet 50$

Chi tiết game Gói Steam Wallet 50$


Khách hàng giao lại tài khoản Steam cho shop gồm : ID, Pass trong vòng tối đa 24h shop sẽ nạp đủ số wallet. 

Rẻ hơn so với binh thường rất nhiều

Giá gốc: 1.200.000 Đồng
Cam kết sẽ bảo mật tài khoản của bạn.
không để lộ thông tin cũng như sử dụng tài khoản bạn vào mục đích khác.

1,200,000 đ

1,140,000 đ

Tiết kiệm 60,000 đ -5%